Rozwoj gastronomii na swiecie

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego stanowiska jest faktem, którego nadrzędnym projektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w charakterze systemów ochronnych oraz urządzeń, które użytkowane są w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a oraz sposoby wykazywania współpracy z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Kluczową postać w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprace z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z dyrektywą, że materiał jest łagodny z umową to domyśla się jego spójność z pierwszymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych dawanych w dziedzinach zagrożonych wybuchem dostają się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wynikających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wskazaniami producent musi pamiętać o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez urządzenia a układy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania i systemy ochronne winnym stanowić oczywiście zaprojektowane, aby jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być układane ze nauką wiedzy technicznej. I części oraz podzespoły urządzeń muszą robić stabilnie i razem z instrukcją producenta. Każde urządzenie, system obronny i aparatura powinno być oznakowanie CE. Materiały stosowane do budowy urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Między nimi a pogodą nie mogą zachodzić żadne reakcje, jakie mogłyby sprawić potencjalny wybuch. Urządzenia i systemy ochronne nie mogą dać uszkodzenia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w finału ich odbierania nie powstaną za wysokie temperatury oraz promieniowanie. Nie mogą pracować zagrożeń elektrycznych natomiast nie mogą wpływać sytuacji niebezpiecznych.